Everon chính hãng thông báo giảm 2% thuế GTGT

Everon chính hãng thông báo giảm 2% thuế GTGT

Nhằm cụ thể hóa các nội dung Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, ngày 28/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Theo đó từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022,  sẽ áp dụng giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

Everon chính hãng xin thông báo tới các quý đại lý như sau:

Thông báo giảm 2% thuế GTGT.

Trân trọng thông báo.

 

Cũ hơn Mới hơn